Search form

Jean 4:47

47Ökâré dèxâ kâmö ka vi winô, wè na pèii na ö xi-e rö Kapérénaum. Na wê tö pwêr̂ê na ce, êr̂ê, na wê pwa na Ièsu rö Galilé, mi xè Juda, na bör̂i vi ua-è na ce, mâ pëër̂ii yè-è cè ki pè mör̂u o xi-e, wè na wê tö vè ubwa na ké yè mé xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index