Search form

Jean 6:1

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 14.13-21; Mar 6.30-44; Luk 9.10-17

1Tèi nédèè, na bör̂i tawarher̂e nérhëë rö Galilé na Ièsu, néé-é bar̂ee nérhëë-ré na Tibériade.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index