Search form

Jean 6:16

Na Vâr̂â Rö Bwêêrher̂e Rhëë Na Ièsu

Mat 14.22-33; Mar 6.45-52

16Na wê rhêêrè, cér̂é bör̂i vi ria na nérhëë na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index