Search form

Jean 7:18

18Ö kâmö ré yè dè vi tâ néxâi xè-i xi-e, wè na mèyè ö kââ ré yè pè kau-é, aè ö kâmö ré mèyè ké yè pè kau ö kâmö ré tùr̂ùwaa-è, wè na avâr̂i na ce, wè na yèri dèxâ nô ka téé rö pwar̂a-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index