Search form

Jean 7:28

28Na bör̂i aʼvè kau rua na Ièsu rö léwé mwâ ka ar̂ii, na na mö ké vi pur̂â, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gëve wê tâwai-nya, mâ tâwai bar̂ee ö kââ-ré gö mi xè-i! Wè gö da pwa vè târ̂ââ na gènyâ, aè na avâr̂i na ö ce ré tùr̂ùwaa-nya, ö kââ-ré gëve da tâwai-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index