Search form

Jean 7:45

Cér̂é Da Tâ Néwèi Na Pâi Pa Vi Winô I Pâi Xè Juda

45Cér̂é bör̂i vi tëë na pâi pa vi târ̂î kâmö yar̂i, mâ vi cêmèèr̂i pâi pâ ör̂ökau i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â farésaiö. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-r̂é na pâi-ré, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve da pè xi-e mi xi-yé?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index