Search form

Jude 1:10

10Aè pâr̂â kâmö-a, wè cér̂é da ûr̂û-ré; cér̂é dö aʼvè yaané pâr̂â kââ ré cér̂é da tâwai, cér̂é bör̂i vi kâgayu-r̂é rö-i pâr̂â câwâ ré cér̂é dè tâwai vè târ̂ââ na ûr̂û pâr̂â bwâr̂âwê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index