Search form

Jude 1:16

16Cér̂é pâr̂â kâmö paxa bör̂ödûû, mâ pâr̂â kâmö paxa bâ vi kââr̂â, mâ köiwaa pâr̂â vi wêêgûr̂û xé-r̂é, pâr̂â kâmö pa tëvë bèr̂éé na néwâ-r̂é, mâ cér̂é pè kau kâmö cè ki mâ wii na pè kwê yè-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index