Search form

Jude 1:3

Pâi Pa Vi AʼPâgür̂ü Pa Veevee

3Pâr̂â wêê nénââ xi-nya mwêê, gö wê rhî vè e vè kau ké yè yu yè-ve nô né vi pè mör̂u ka rhau pâr̂i-ré, aè na wapaur̂u-nya rö xina na ké yè yu yè-ve cè ki pè mör̂ö-ve, cè ke-ve mör̂ö vi êr̂ê vèa vi tâ néwèi, ö kââ-ré é wê rhau nââ röi yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index