Search form

Jude 1:4

4Wè cér̂é vi cuur̂i-r̂é uyûi rö pwar̂a-ve na bör̂i pâ kâmö pa é cowa yu ké rhôôr̂u-r̂é yè yerii, pâr̂â paxa da bar̂a yè Bâô mâ paxa pugèwè vi méar̂i i vi bwir̂i i Bâô vè câwâ ka miir̂i, mâ cér̂é vi yiâ i Ör̂ökau xé-r̂é ka rhaaxâ rö, wè Ör̂ökau Ièsu Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index