Search form

Jude 1:6

6Aè pâr̂â angéla ré cér̂é da tömâ vè mör̂ö rö-i nêr̂ê-r̂é ka vi kwéjî, mâ cér̂é kâyâi virai dö wêê mwâ xé-r̂é, wè na wê pöi-r̂é na ce rö-i orê kwéyë rua waavi, kwéyë rua ké wê pwa i nédaa ka kau, wè nédaa né vi rhôôr̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index