Search form

Luc 1:17

17nè yè vâr̂â vi rö némèè Bâô xar̂a ko mâ awir̂è i Élia, cè ki pèi mi tëë wêê nénââ i pâr̂â pevaa yè pâr̂â pâlè-r̂é, mâ paxa gu vi vââ-r̂é yè gaamëë i pâi pa târi, cè ki kâ vè tö vâ yè Ör̂ökau dèxâ ba ka é wê waa e röi.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index