Search form

Luc 1:58

58Pâr̂â kâmö pa tö vè ubwa i-e, mâ pâr̂â pâ ker̂e-é, wè cér̂é wê cowa pwêr̂ê ké wê pè tö vèa rö pwar̂a-è vi kââwaa xi-e i Ör̂ökau, cér̂é bör̂i wê vi or̂o wa-è cér̂é-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index