Search form

Luc 1:69

69Wè na pè tö vèa vè ké-ré dèxâ vi pè mör̂u,

Rö pwar̂a pâr̂â mör̂u ör̂ökau David, kâmö yar̂i xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index