Search form

Luc 1:76

76Aè gèi, o yar̂i ka yar̂i-a, wè, é mâ ye néé-i êr̂ê, pérövéta i Ka tö rua aau,

Wè gè yè köiwaa vi rö némèè Ör̂ökau, cè gèi kâ vè tö vâ wêyê xi-e,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index