Search form

Luc 10:1

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Rir̂i Kâmö Mâ Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u.

1Tèi nédèè, na bör̂i yejîî bör̂i pâi pa pâgür̂ü pa rir̂i kâmö mâ pârör̂ö na ma kaar̂u na Ièsu, mâ tùr̂ùwaa-r̂é baayêr̂î-e vè du vi kaar̂u vi na pâr̂â névâ mâ pâr̂â wêê mwâ ré nè yè vi nai na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index