Search form

Luc 10:24

24Wè gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, cér̂é pôr̂ô na pâr̂â pérövéta mâ pâr̂â ör̂ökau ré bar̂i tö rhûû pâr̂â kââ ré gëve tö rhûû, cér̂é bör̂i da tö rhûû, mâ cér̂é bar̂i pwêr̂ê pâr̂â kââ ré gëve pwêr̂ê, cér̂é bör̂i da pwêr̂ê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index