Search form

Luc 10:25

Yeyèè Né Kâmö Xè Samaria Ka E

25Na bör̂i tömâ na dèxâ kâmö ka gaamëë rö-i mââyöö, wè na bar̂i waa yeyèè yè Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ö jië ré gö yè waa cè ki wii yè-nya na mör̂u ka da tâwai yèri?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index