Search form

Luc 11:1

Ièsu Mâ Ké Pwaér̂ö

Mat 6.9-13; 7.7-11

1Tèi dèxâ nédaa, na bör̂i tö-a pwaér̂ö na Ièsu rö dèxâ kaa töö. Aè na wê cowa, na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ rai pâi pa pâgür̂ü êr̂ê: «Aʼpâgür̂ü yè-vé ké yè pwaér̂ö, ûr̂û ké aʼpâgür̂ü i Ioané yè paxa pâgür̂ü xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index