Search form

Luc 11:24

Na Rhöö-È Mi Tëë Na Ko Yaané

Mat 12.43-45

24«Nè yè vi rua na ko yaané xè-i léwé kâmö, nè bör̂i vâr̂â vi rö pâr̂â névâ ka karher̂e mâ mèyè kaa tâ mui rö-i, nè bör̂i da cêmèèr̂i. Nè yè bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: “Gö yè vi a mwâr̂â tëë na mwâ xi-nya ré gö tù rua xè-i mâʼ.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index