Search form

Luc 11:37

Na Rhôôr̂u Pâr̂â Farésaiö Mâ Pâi Pa Gaamëë Rö-I Mââyöö Na Ièsu

Mat 23.1-36; Mar 12.38-40

37Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, na bör̂i pëër̂ii yè-è na dèxâ farésaiö cè ki mi na ka ara rö pwar̂a-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index