Search form

Luc 11:45

45Na bör̂i a êr̂ê yè-è na dèxâ kâmö ka gaamëë rö-i mââyöö, na êr̂ê, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, na gè tëvë ûr̂û-ré, na ûr̂û gè dö vër̂ëë-vé vèâ, gèvé bar̂ee.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index