Search form

Luc 12:25

25Wîr̂î kâmö rai-ve ré tâwai rö-i ké tâ vi nénââ xi-e cè ki pè mwââ mör̂u xi-e i dèxâ böömèè köwi-e?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index