Search form

Luc 12:37

37Na kau mâmâ na ko pâr̂â kâmö yar̂i ré na pwa tëë yèri-r̂é na ör̂ökau na cér̂é bâ tâ rhî târ̂î-e. Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, nè pönémui-e na ce, mâ pè cuè-r̂é rö taapër̂ë, mâ vi rö pwar̂a-r̂é cè ki nââ yè-r̂é êê ara.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index