Search form

Luc 12:48

48Kâmö yar̂i ré da tâwai rhî vè e i Ör̂ökau xi-e, na bör̂i waa pâr̂â kââ ka rhöwöxè, é yè bör̂i ya-è vè duwê. Ö kâmö ré é wê nââ yè ka pôr̂ô, é yè bör̂i tùr̂ùyè ka pôr̂ô rai-e, aè ö kâmö ré é kâyâi vè pôr̂ô rö pwar̂a-è, é yè tùr̂ùyè tëë vè pôr̂ô vi kwéjî rai-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index