Search form

Luc 13:14

14Aè kâmö ka vi târ̂î mwâ waa ar̂ii, wè na dö yaané yè-è na ké pè mör̂u kâmö rèi ar̂ii i Ièsu, na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö, êr̂ê: “Na kanii na ma rhaaxâ na pâr̂â nédaa né ké yè wakè, na e na ki gëve mi rèi pâr̂â nédaa-ré cè ki mâ waa e-ve, aè koa yè mi rö rèi nédaa ar̂ii”.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index