Search form

Luc 14:1

Na Pè Mör̂u Rha Kâmö Ka Pèii Na Ièsu

Luk 6.6-11; 13.10-17

1Tèi dèxâ nédaa ar̂ii, na bör̂i vi ru na Ièsu rö mwâ i dèxâ rai pâi pa némèè pâi pâ farésaiö cè ki ara rö-i. Aè pâ farésaiö, wè cér̂é tö-a yùù pièmè rö xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index