Search form

Luc 15:30

30Aè na mö ké pwa na o xi-i ka pwêêdi-ré xè ka kâ vè bwir̂i cér̂é pâr̂â bwè kui dö wêyê pâr̂â ka é vi ye nôâ xi-i yè-è, gè bör̂i yö vè mii vè ö-è olè pôr̂ômökau ka dö rhér̂é!”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index