Search form

Luc 15:6

6mâ pwa tëë rö wêê mwâ xi-e, mâ aʼyè pâr̂â pâ ker̂e-é mâ pâr̂â kâmö paxa tö vër̂ëë yè-è mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: “Gèré vi or̂o vèâ, wè gö wê cêmèèr̂i mutô xi-nya ré wê bwir̂i!”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index