Search form

Luc 16:14

Pâr̂â Vi Pur̂â I Ièsu Ka Dö Pôr̂ô

Mat 11.12,13; 5.31,32; Mar 10.11,12

14Cér̂é wê pwêr̂ê pâr̂â nô ré na pâr̂â farésaiö, pâi paxa âmu lèèwi, cér̂é bör̂i wê rhônô i-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index