Search form

Luc 17:1

Nô Ka Yaané Mâ Ké Cöö Nô Ka Yaané

Mat 18.6,7,21,22; Mar 9.42

1Na bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Na da tâwai ké yè da pwa na pâr̂â pè dùxè, aè aau mwêê ö kâmö ré pwa xè xi-e na pè dùxè!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index