Search form

Luc 18:14

14Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ na wê vi na kâmö-a na wêê mwâ xi-e, aè é aʼvè târi-e rai dèxâ. Wè é yè pè yar̂i kâmö ré pè kau-é, aè é yè pè kau kâmö ré pè yar̂i-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index