Search form

Luc 18:15

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mat 19.13-15; Mar 10.13-16

15Cér̂é bör̂i rhiè mi yè Ièsu pâr̂â o yar̂i cè ki paxè-r̂é na ce, aè cér̂é tö rhûû-r̂é na pâi pa pâgür̂ü mâ aʼrhua-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index