Search form

Luc 18:18

Kâmö Ka Kigör̂ödiwi

Mat 19.16-30; Mar 10.17-31

18Na bör̂i ërëwaa-è na dèxâ ka vi winô, êr̂ê: «Ka vi pur̂â ka e mwêê, jië na nêr̂ê-nya ré gö yè waa cè ki wii na mör̂u xi-nya ka yè da tâwai yèri?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index