Search form

Luc 18:31

Na Êr̂ê Vè Pèkarir̂i Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 20.17-19; Mar 10.32-34

31Na bör̂i aʼyè pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u na pwar̂a-è mâ êr̂ê: «Tö rhûû, gèré yè vi rua na Iérusalèm, aè, nè yè wê yexèvè na o i kâmö pâr̂â kââ ré cér̂é wê yu mâ na pâr̂â pérövéta.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index