Search form

Luc 18:35

Na Pè Mör̂u Rha Ka Bwi Na Ièsu

Mat 20.29-34; Mar 10.46-52

35Na bör̂i vi vè ubwa i Iériko na Ièsu. Aè na cuè rö arher̂e wêyê na dèxâ kâmö ka bwi ka vi ânââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index