Search form

Luc 19:11

Yeyèè Né Pâr̂â Mwâné Mii

Mat 25.14-30

11Cér̂é tö pwêr̂ê pâr̂â kââ-ré, na bör̂i vi êr̂ê dèxâ yeyèè na Ièsu vè béé, wè na wê tö vè ubwa i Iérusalèm na ce, cér̂é bör̂i tâ néxâi êr̂ê, nè yè tö vèa i bèr̂éé xina na mwâcir̂i i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index