Search form

Luc 19:14

14Cér̂é bör̂i viö xi-e na pâr̂â pâ kaavèâi rö névâ xi-e, cér̂é bör̂i nôâ nô ya pè koa-è na ka vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Gèvé da rhî vè e cè ki vi winô yè-vé na kâmö-a.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index