Search form

Luc 19:30

30«Vi na göu na népèè névâ ré tö vër̂ëë yè-u, göu bör̂i yè vi ru rö-i, göu yè bör̂i tö rhûû olè bwir̂iko é yöi, ré é da tö cuè rö xi-e. Cöö-è mâ yörhèè mi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index