Search form

Luc 19:45

Na Tö Mwâ Ka Ar̂ii Na Ièsu

Mat 21.12-17; Mar 11.15-19; Ioan 2.13-22

45Na bör̂i vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, na bör̂i rhavûû ké yè yayâwâ pâr̂â kâmö pa vi rhöwö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index