Search form

Luc 2:20

20Cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na pâr̂â pâi pa vi târ̂î bwâr̂âwê, mâ pwérhar̂a rua mâ vi pè kau Bâô xè-i pâr̂â kââ ré cér̂é wê pwêr̂ê mâ tö rhûû, ré wê yexèvè ö kââ-ré é wê vi rherhîrëi röi yè-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index