Search form

Luc 2:25

25Tö rhûû, na tö Iérusalèm na dèxâ kâmö néé-é na Siméona, wè kâmö ka târi mâ bar̂a yè Bâô, mâ na bâ târ̂î yè pè nââbéé Israèl, aè na wê tö bwêêwé-é na Ko-Ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index