Search form

Luc 20:1

Na Mi Xè-Wè Na Vi Winô I Ièsu?

Mat 21.23-27; Mar 11.27-33

1Tèi dèxâ nédaa, na mö ké vi aʼpâgür̂ü yè pâr̂â kâmö rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, mâ vi pur̂â i vèr̂i vi rherhî ka e, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi pa vi winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â kâmö ré vi yu ga, cér̂é vèâ pâi béâr̂i,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index