Search form

Luc 20:19

Nââ Êê Vië Yè Kaisara

Mat 22.15-22; Mar 12.13-17

19Cér̂é bör̂i vi mèyè rèi pè mèèxa ré na pâi pa yu ga mâ pâi pa winô i pa nâânévâ cè ké-r̂é tuwir̂i-e, cér̂é bör̂i bar̂a i pâr̂â kâmö, wè, cér̂é wê tâwai êr̂ê, na waa yeyèè né-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index