Search form

Luc 20:46

46«Koa-ve, xè-i pâi pa yu ga, pâi pa rhî vè e ké yè vâr̂â xar̂a pâr̂â cur̂i ka mwââ, mâ ké-r̂é tâ nôô yè-r̂é rö pâr̂â néjana i pâr̂â kâmö, mâ cér̂é rhî vè e pâr̂â dö kaa cuè rö mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â kaa cuè ka vi kwéjî rö pâr̂â némwââ bwêê;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index