Search form

Luc 21:12

12Aè nè yè da tö pwa na pâr̂â kââ-ré, cér̂é yè bör̂i tâ tuwir̂i-ve, mâ kôjuwaa-ve, mâ kâyâi-ve rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ pâr̂â mwâ pö kâmö, mâ yörhèè-ve rö némèè pâr̂â ör̂ökau mâ gavana, na pûû-é na néé-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index