Search form

Luc 21:21

21Tèi ö nédaa-ré, na e na ké-r̂é ör̂ö na pâr̂â gwêêwè na pâi xè Juda, aè na e na ké-r̂é tù na pâr̂â kâmö pa tö léwé Iérusalèm, mâ koa yè vi ru mi tëë na cér̂é pa tö bwêê wêyê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index