Search form

Luc 21:25

Ké Yè Pwa Mi Tëë O I Kâmö

Mat 24.29-31; Mar 13.24-27

25«Aè nè yè wii na pâr̂â pètâbâ rö-i mèèxa, mâ var̂ui, mâ âr̂âwir̂è, mâ vi nénââwêr̂ê bar̂ee rö-a bwêê jë, mâ cê bë rö pâr̂â névâ xè-i mar̂a nérhëë, mâ kwiè ka pu vè kô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index