Search form

Luc 21:5

Na Vi Pur̂â I Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Mwâ Ka Ar̂ii

Mat 24.1,2; Mar 13.1,2

5Aè, cér̂é vi êr̂ê nô né mwâ ka ar̂ii na bör̂i mâ ké rhî e i pâr̂â népèyaa, mâ pâr̂â kwââvâr̂â némui rö léwé é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index