Search form

Luc 21:7

Ké Yè Waa Vè Yaané Mâ Ké Yè Kôjuwaa

Mat 24.3-14; Mar 13.3-13

7Cér̂é bör̂i ërëwaa-è êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, nè yè yexèvè wanéyé na pâr̂â kââ-ré? Aè jië na pètâbâ nédaa né ké yè pwa i pâr̂â kââ-ré?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index